Procountor i Danmark

Salget bogføres som kredittab