Konserniyhdistely-ympäristössä on havaittu erotusta tuloksen ja taseen välillä useana eri kuukautena. Miten voidaan tarkistaa mistä erotus johtuu ja korjata tilanne?