Tuloslaskelma dimensiolla, miksi porautuminen ei onnistu?