Mitä yleisiä asioita tulisi huomioida kahden, jo Procountorissa olevan yrityksen sulautuessa toisiinsa?