Miksi tiliotteen kirjanpitosivulle muodostuu valuuttakurssieroa vaikka maksut on tehty euroissa?