Mikroyritysten bruttotuloskaava (uudet tilikarttaominaisuudet)