Åpning av konto med overføringsfil for regnskapsdata