Att börja använda Procountor mitt under ett räkenskapsår