Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter, begränsning av användarrättigheter