Ingående balans med överföringsfil för bokföringsmaterial