Snabbhjälp för borttagning av statusen Överförd till banken