Processen att skicka e-fakturor och felmeddelanden