Procountor i Sverige

Hur kan jag få ut ett kvitto på betalningstransaktionen?