Vår skanningspartner OpusCapita kommer att bytas ut till Apix Messaging AB